Wat is Kresko? Wíe is Kresko?

KRESKO – Wat betekent dat?

Mijn eigen bedrijf! Het plan was er! Toen nog een naam … Een naam die betekenis heeft én geeft. Een naam die past bij waar ik in geloof. Kresko!

Kresko is Esperanto voor groei. Esperanto is in 1887 geïntroduceerd door Lejzer Zamenhof. Zamenhof geloofde dat misverstanden tussen mensen versterkt worden door het niet spreken van dezelfde taal. Met een nieuwe universele taal die hij ‘iemand die hoopt’ noemde, wilde hij een brug slaan tussen mensen, verbinding creëren.

Begeleiding door Kresko betekent voor mij vanuit verbondenheid werken aan jouw persoonlijke groei. Groei in leren, maar ook in leven.


Ik ben Femke Westland (1977), getrouwd met Robert en moeder van onze zoon Job. Ik heb jarenlang op een laboratorium in het AMC onderzoek gedaan naar immunologie. Omdat ik al ruim 25 jaar met veel plezier bijles geef, heb ik op een zeker moment de overstap gemaakt naar het onderwijs. Lesgeven in mijn eigen vakgebied bij de laboratoriumopleiding van het ROC van Amsterdam!


In mijn tijd bij het ROC heb ik geleerd dat ik de één op één begeleiding van jongeren machtig mooi vind. Dat is aanleiding geweest om mij verder te ontwikkelen op dat gebied. Zo ben ik nu orthopedagoog i.o. doordat ik mij via de masteropleiding ‘Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs’ ontwikkel tot gedragsspecialist. Kijken én zien achter het getoonde gedrag en aan de slag gaan met de oorzaak!
Kresko is voor mij de mooiste vervolgstap die ik mij kan wensen. Een eigen bedrijf waarin ik kinderen en jongeren mag begeleiden bij het ontwikkelen van studievaardigheden en het leren én leven vanuit hun kracht!
Je kunt bij mij terecht voor:

 • Bijles
 • Ontwikkelen van Studievaardigheden
 • Leren leren én leren leven vanuit je kracht
 • Leren omgaan met je faalangst, perfectionisme of (hoog)begaafdheid
 • Bewegend leren

Een kleine greep uit de opleidingen en trainingen die ik gevolgd heb:

 • Masteropleiding Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs
 • Gedragsproblemen bij jongeren
 • Psychologie van Hoogbegaafdheid
 • Opleiding tot Jongerencoach
 • Training Suïcidepreventie
 • Oplossingsgericht coachen
 • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (lesbevoegdheid)

Daarnaast geloof ik in de kracht van Person Driven Planning. Dat betekent: Leren en leven vanuit je eigen kracht. Door aandacht te geven en een luisterend oor te bieden, leer ik je regie te nemen over je eigen leren. Wat heb jíj nodig om te komen tot leren? Welke behoefte heb jíj? Ik help je daarbij!