Wat is wijsheid? Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? Welke gevolgen zullen die mogelijkheden hebben? Hebben de genomen besluiten ook het gewenste resultaat?  

Door mijn achtergrond als analist én mijn ervaring in het onderwijs kan ik op een gestructureerde manier verschillende scenario’s voor uitdagingen uiteenzetten, zodat het beste besluit genomen kan worden.  

Ik heb ruime ervaring in het vertalen van wetgeving en beleid naar het praktisch vormgeven van dat beleid in onderwijsteams. Hoe kan beleid vormgegeven worden binnen de geboden kaders, maar met draagkracht in het onderwijsteam? Ik help hier graag bij! Neem contact met mij op voor meer informatie.