+ Kresko is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 82964688. + De volgende nummers zul je terugvinden op mijn facturen: Rekeningnummer: IBAN: NL 21 KNAB 0407 8989 80, t.n.v. Kresko Hoorn KVK-nummer: 82964688 BTW-nummer: NL003785988B50 + Begeleiding en/of bijles vindt in principe plaats op individuele basis. Mocht er een wens bestaan hiervan af te wijken, dan bespreken we dat samen. + Een bijles of studiebegeleiding staat gelijk aan één uur fysiek contact op de afgesproken locatie. In bepaalde situaties is ook bijles via digitale weg (Zoom, Teams, etc) mogelijk. + In overleg met de opdrachtgever wordt de locatie bepaald waar de begeleiding gegeven wordt. Bij bezoeken buiten een straal van 5 kilometer vanaf de thuisbasis van Kresko worden de reiskosten apart in rekening gebracht. Er geldt een tarief van €0,29 per kilometer. De reiskosten worden maandelijks gefactureerd, per week staan de reiskosten op de maandelijkse factuur aangegeven. Over deze reiskosten moet BTW betaald worden. + In overleg besluiten we samen of begeleiding ook plaatsvindt tijdens vakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Op feestdagen vindt geen begeleiding plaats. + Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders/verzorgers van het kind. + U kunt rekenen op mijn volledige inzet in de begeleiding van uw kind. Kresko kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat het meegegeven huiswerk gemaakt wordt. + Graag uw kind op de afgesproken tijd brengen en halen in verband met voorgaande en aansluitende afspraken. Er is geen wachtruimte aanwezig. Ouders zijn welkom bij de begeleiding mits het kind hier geen hinder van ondervindt, ouders dienen zich tijdens de begeleiding afzijdig te houden. + Mocht uw kind onverhoopt niet naar de afgesproken afspraak kunnen komen, ontvang ik graag tenminste 24 uur van tevoren een afmelding via email, WhatsApp of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het tarief voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. + Bijles is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst, waardoor er geen BTW berekend wordt over dat bedrag. U kunt de facturen binnen 30 dagen voldoen door middel van overschrijving per bank. U ontvangt gespecificeerde facturen via digitale weg. Bij niet tijdige betaling wordt eenmalig een herinnering gestuurd zonder extra kosten, bij een tweede herinnering worden er €7,50 aan administratiekosten berekend. Deze zullen bij elke opvolgende herinnering verhoogd worden met €7,50. + Kresko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk. + Kresko is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan de praktijk. Kresko is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen tijdens bewegend leren (trampoline, wobbel, balansplank of anders) of het traplopen naar de praktijkruimte. + Deze spelregels zijn gepubliceerd op de website. Op de factuur wordt hiernaar verwezen. Op verzoek worden de algemene spelregels toegestuurd. Door akkoord te gaan met mijn diensten verklaart u akkoord te zijn met de algemene spelregels zoals deze vermeld staan op de website.

PRIVACYVERKLARING Kresko Hoorn, juni 2021

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Femke Westland-Muller, eigenaresse van Kresko Hoorn, gevestigd in Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82964688. Persoonsgegevens Waarom bewaar ik jouw gegevens? Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Femke en cliënt van Kresko Hoorn. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens als je hebt gezegd dat je met mij wilt werken. Zie je er na een oriëntatie/intake of mailwisseling van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. Hoe verwerk ik jouw persoonsgegevens? Als we samen gaan werken (of het nu om bijles, studiebegeleiding of welke andere dienst van Kresko Hoorn dan ook gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij, veilig bewaard op mijn laptop, die met wachtwoord beschermd is. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van een dossier, waarin ik documenten bewaar die ik gebruikt heb tijdens jouw begeleiding. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking oftewel mijn begeleiding. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef (bijvoorbeeld in contact met school), dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming. Hiervoor is een apart toestemmingsformulier beschikbaar dat je ondertekent bij aanvang van de begeleiding (of nadien, indien we al langer samenwerken). Welke persoonsgegevens bewaar ik van jou? Wanneer een leerling wordt opgegeven voor bijles of begeleiding, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens: + Naam + Adres + E-mailadres (zowel van de leerling als van een ouder/verzorger) + Telefoonnummer (zowel van de leerling als van een ouder/verzorger) + Geboortedatum + Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer + Bijzonderheden ten aanzien van factoren die van invloed zijn op leren Deze persoonsgegevens ontvang ik via het inschrijfformulier. Ik gebruik deze gegevens voor de volgende doeleinden: + Uitvoering van de begeleiding + Toesturen van informatie en om contact op te nemen + Het delen van adviezen voor begeleiding + Contact opnemen met de leerkracht of contactpersoon van de school (uiteraard wanneer hier toestemming voor is gegeven door leerling en ouders) Deze gegevens worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen begeleiding bieden en/of geen advies geven. Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens met uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd. Beveiliging Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die dienst. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer, deze zijn beveiligd met een code en patroon. Mijn facturen en administratie staan veilig opgeslagen op een plaats die alleen ik kan benaderen. Mijn site (www.kreskohoorn.nl) is als een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Google Analytics Omdat ik graag wil weten hoe goed mijn website gevonden wordt en waar mensen naar zoeken (zodat ik mijn diensten daarop aan kan passen), maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; Ik heb hierbij de opdracht gegeven om het laatste octet van jouw IP-adres te maskeren (die zie ik dus niet, zou niet eens weten waar ik die moet vinden); Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en doe hier dus ook niets mee; en maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Niet digitale gegevens Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in map en in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. Hoe lang bewaar ik deze gegevens? Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het werk dat ik met jou doe. Jouw rechten Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele en persoonlijke ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je altijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.